ชมรมฯ ชลบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.บางละมุง

     เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๓๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved