ชมรมฯ ฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

         เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ อำเภอพนมสารคาม และ บรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์ และหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved