ชมรมฯ จันทบุรี ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

      เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม เสด็จมาทรงเป็นประธานงานบูชาดาวนพเคราะห์ มีสมาชิกร่วมกิจกรรม ๗๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved