ชมรมฯ จันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

     เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อแจ้งคำสั่งของมูลนิธิบุคคลพอเพียง ประเมินผลกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนกิจกรรม ที่จะทำในเดือนต่อไปณ ที่ทำการชมรมฯ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved