ชมรมฯ ขอนแก่น เยี่ยมชมและหารือการจำหน่ายข้าวสารขาวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

         เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมและหารือการจำหน่ายการขายข้าวสารขาวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีนายขุนทอง มาดคำมี ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่น ๑ เป็นประธานกลุ่ม ที่ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง และที่ศูนย์เรียนรู้ของนายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่น ๑ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved