ชมรมฯ ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๙ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

        และเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้เข้าเยี่ยมชมบ้านของพ่อ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved