ชมรมฯ ขอนแก่น ออกติดตามโครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน และเป็นตัวแทนมอบทุนสนับสนุนโครงการ

       เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น ออกติดตามโครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน และเป็นตัวแทนมูลนิธิบุคคลพอเพียง มอบทุนสนับสนุนของมูลนิธิบุคคลพอเพียง ให้กับนายถาวร สรรสมบัติผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๑  อำเภออุบลรัตน์ โดยมีนายขุนทอง มาดคำมี ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๑ อำเภอเขาสวนกวาง ร่วมในการมอบทุนสนับสนุนให้นายถาวร สรรสมบัติในครั้งนี้ ที่บ้านคำปลาหลาย ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved