ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

       เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นายโกมล สำแดง รองประธานชมรมฯ พร้อมสมาชิกชมรมฯ ๕๐ คน ร่วมเฝ้ารอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปที่โรงเรียนนครขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่น พร้อมกับทรงเยี่ยมให้กำลังใจการปฎิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี ดร สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวขอนแก่นเฝ้ารับเสด็จ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved