ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (คืนที่ ๗)

       เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกชมรมฯร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลพระลับจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดดอนแก้ว ตำบลพระลับ อำเภเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางชมรมฯได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีพระครูปริยัติ ภัทราลังการ จ้าอาวาสวัดดอนแก้ว เจ้าคณะตำบลพระลับเป็นประธานสงฆ์ ตลอดทั้ง ๗ วัน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved