ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

        เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการ พ่อค้า สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น ประชาชน ชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีโครงการฝนหลวง เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ ยากที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้เพื่ออุปโภค และบริโภครวมไปถึงการใช้ในทางเกษตรกรรม เนื่องจากภาวะฝนแล้ง ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved