ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ประชาชนตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ

          เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐๐ คนเข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ประชาชนตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ชึ่งวันนี้ทางอำเภอเมืองขอนแก่นได้ทำพิธีมอบเป็นวันแรกจำนวน ๕๐๐ คน โดยเฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่นมีผู้คนมาสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน ๑๓,๖๔๘ คน (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบแปดคน)

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved