ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

        เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกำหนดเป็นสถานที่ในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ทุกหมู่เหล่าสามารถร่วมถวายดอกไม้จันทน์ได้เช่นเดียวกับในกรุงเทพมหานคร มีหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนชาวขอนแก่นพร้อมใจเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี จำนวนมาก แม้จะมีฝนตกลงมาในช่วงประกอบพิธี สำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ดำเนินการตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจังหวัดขอนแก่น ได้เลือกเอาวัดป่าแสงอรุณ อำเภอเมืองขอนแก่น วัดเจ้าคณะภาค ๙ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความพร้อม และเหมาะสม นอกจากนี้ยังอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่บริเวณวัดกว้างใหญ่ ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาร่วมพิธีได้สะดวก โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประกอบพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved