ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมแผนงานการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เยี่ยมบ้านของพ่อ

     เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ และผู้ประสานงานของชมรมฯ ร่วมประชุมเตรียมแผนงานการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เยี่ยมบ้านของพ่อ พระตำหนักภูพานราชนิเวศ และ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ที่ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved