ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่

            เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ต้อนรับและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร สมศักดิ์ จังตระกุล ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ ที่ห้องทำงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved