ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

        เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จำนวน ๑๐๐ คน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคีในชุมชน ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดกิ่งไม้ใบไม้ ขยะทั่วไป ณ วัดท่าบึงบ้านเป็ด และร่วมปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหอปู่ขันธจักษ์บ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved