ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

    เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านค้อ จำนวน ๖๐ คน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รัก และความสามัคคีในชุมชน ทำความสะอาด พื้นห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะทั่วไป ภายในและนอก ณ วัดบ้านโนนลาน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved