ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

     เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ ๒๖ อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น นำโดยนายอำเภอทั้ง ๒๖ อำเภอ จำนวน ๒๐๐  คนร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และทำความดี ทำความสะอาด ขุดลอก กำจัดวัชพืช ผักตบชวา ตัดหญ้า ตกแต่ง เก็บกวดกิ่งไม้ ใบไม้ และขยะทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมี ดร สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน ณ บริเวณรอบริมบึงทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved