ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

     เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นำสมาชิกชมรมฯ เขตพื้นที่ตำบลท่าพระ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคีในชุมชน ทำความสะอาด พื้นห้องน้ำ เก็บกวดใบไม้ กิ่งไม้ และขยะทั่วไป ที่วัดบ้านสวนมอญ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved