ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

      เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้ประสานงานและสาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน เขตพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง ร่วมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคีในชุมชน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชน ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ เก็บกวดตัดกิ่งไม้ เก็บใบไม้ และขยะทั่วไป ภายในวัดบ้านห้วยยาง และบ้านห้วยยางศรีวิไล ๒ หมู่บ้าน ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved