ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

        เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน เขตอำเภอบ้านฝาง ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายสักการะ เป็นพระราชกุศลแด่ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคีในชุมชน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชน ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ปรับปรุงสองฝั่งบนขอบข้างถนนในหมู่บ้านสร้างแก้ว เก็บกวดขยะทั่วไปภายในวัดราษฎร์บำรุง บ้านสร้างแก้ว ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved