ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความดีด้วยหัวใจ

       เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ เขตพื้นที่อำเภอน้ำพอง จำนวน ๖๐ คน ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคี เพื่อชุมชน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อชุมชน ทำความสะอาด บริเวณรอบโบสถ์ พื้นห้องน้ำ เก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ และขยะทั่วไปภายในวัดบ้านคำจั่น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved