ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

        เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมสมาชิกชมรมฯ เขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมจิตอาสารวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เราทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคมในพื้นที่ ทำความสะอาด พื้นห้องน้ำในวัด เก็บกวkดกิ่งไม้ ใบไม้ และขยะทั่วไป ณ บริเวณภายในวัดโนนทอง บ้านหนองกระหนวน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved