ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

        เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ เขตพื้นที่ตำบลสำราญ ร่วมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคมในพื้นที่ ทำความสะอาด พื้นห้องน้ำ เก็บกวดใบไม้ กิ่งไม้ และขยะทั่วไป ณ บริเวณภายในวัดไตรคามบำรุง บ้านโคกนางาม ปลาเซียม ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved