ชมรมฯ ขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

     เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมฯ กรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมอื่นๆ ของชมรมฯ ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved