ชมรมฯ ขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

        เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมกรรมการชมรมฯ ร่วมประชุมเตรียมแนวทาง การจัดกิจกรรมของชมรมฯ และแบ่งปันแจกหน่อกล้วย ให้กับกรรมการ รวมทั้งสมาชิกชมรมฯ ที่แวะมาเยี่ยมเยือน ปรึกษาหารือในการประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ และผู้นำชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ที่ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved