ชมรมฯ ขอนแก่น จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

       เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฎิญาณตน ให้กับสมาชิกชมรมฯ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน ๒๗๐ คน โดยมีพลตรี กาจบดิทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีและบรรยาย มีผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืนจังหวัดขอนแก่นรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ นายถาวร สรรสมบัติ นางเจียรนัย ราชธา ร่วมบรรยาย เรื่องหลักของเศรษฐกิจพอเพียง (ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน) ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved