ชมรมฯ ขอนแก่น จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

    เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการและผู้ประสานงานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐๐ คน โดยนายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ปราชญ์ชาวบ้าน อาจารย์ปรีชา แสนบุราน บรรยายเรื่องสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ ๙ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมร่วม ๒๓๕ คน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved