ชมรมฯ ขอนแก่น จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

    เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ให้สมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน โดยนายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน นายบุญเลิศ อนุศรี ปราชญ์ชาวบ้าน อาจารย์ปรีชา แสนบุราน บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ ๙ และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี มีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่นร่วมพิธีและบรรยายพิเศษ มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วม ๓๓๐ คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved