ชมรมฯ ขอนแก่น จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

      เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ให้กับสมาชิกชมรมฯ พื้นที่เทศบาลตำบลสำราญ จำนวน ๑๐๐ คน บรรยายเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั้งยืนปราชญ์ชาวบ้านจากอำเภออุบลรัตน์ และนายบุญเลิศ อนุศรี ปราชญ์ชาวบ้านจากอำเภอหนองเรือ บรรยายเรื่องสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ พอเพียง ชีวิตยั้งยืน โดยมีนางตันหยง จันทร์พืลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved