ชมรมฯ ขอนแก่น จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.กระนวน

       เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ให้แก่สมาชิกชมรมฯ พื้นที่อำเภอกระนวนจำนวน ๑๐๐ คน บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนางอนุมาตร คะสีทอง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการจังหวัดขอนก่น โดยมีนายภูมิจิตร ศรีวงศ์ราช นายอำเภอกระนวน เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนดูนสาด ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved