ชมรมฯ ขอนแก่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

    เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เขตพื้นที่ตำบลบึงเนียม จำนวน ๕๐ คน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคีในชุมชน ทำความสะอาด พื้นห้องน้ำ เก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ ขยะทั่วไป ภายในวัดท่าสองคร ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved