ชมรมฯ ขอนแก่น นำคณะสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน นายโกมล สำแดงรอง ประธานชมรมฯ นายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุครุ่น ๑ นางเจียรนัย ราชธา ผู้นำแห่งยุครุ่น ๒ พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมต้อนรับและบรรยายให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานคณะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่นำสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๐๐ คน เข้าศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved