ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

         เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ เขตพื้นที่ตำบลบ้านกง มีนายโยธิน ศรีหนองเม็ก นายก อบต บ้านกง นายบรรดิษฐ์ ผาคำ กำนันตำบลบ้านกง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑, ๒, ๗ ตำบลบ้านกง ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านกงประชานุกุล ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีในชุมชน ร่วมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เศษไม้ ใบไม้ ปรับภูมิทัศน์ ภายในวัด และตัดหญ้า ตามถนนในหมู่บ้าน รอบหมู่บ้าน ณ บ้านกง ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved