ชมรมฯ กำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเพจบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบธุรกิจบนเครือข่าย

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเพจบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบธุรกิจบนเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านวิทยากร /อาหาร และห้องปฏิบัติการ จาก ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์ และคุณนิศารัตน์ เหลียวเจริญวัฒน์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved