ชมรมฯ กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้นำแห่งยุคฯภาคเหนือ พื้นที่ ๒๐ จังหวัด

เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้นำแห่งยุคฯภาคเหนือ พื้นที่ ๒๐ จังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นการจัดร่วมกับงาน "มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยพ่อ" ของจังหวัดพิจิตร โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านงบประมาณและเอกสารต่างๆจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved