ชมรมฯ กำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน ๘๗ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดนาควัชรโสภณ(วัดช้าง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved