ชมรมฯ กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

            เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ๋ (โครงการในพระราชดำริ) ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved