ชมรมฯ กำแพงเพชร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.ปางศิลาทอง

           เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร มีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอปางศิลาทอง เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๑๑ คน 

             มีนายวิเชียร วงษ์ท้าว ผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ ได้เล่าประวัติฯ ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จมาที่โรงเรียนนี้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๙ และได้ทรงปลูกต้นแก้วเจ้าจอมไว้เป็นที่ระลึก จำนวน ๒ ต้น จากนั้นก็ได้เสด็จในปีต่อๆ มา รวมทั้งหมด ๕ ครั้ง นับว่าเป็นสิริมงคลสูงสุด ของโรงเรียนนี้ 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved