ชมรมฯ กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

     เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๕ เมษายน ๒๕๖๑ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการดูแลและรักษามรดกศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ มาเป็นประธานในพิธี กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานโครงการ ในกิจกรรมครั้งนี้ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายภุชงค์  ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพัฒนา บริเวณรอบกำแพงเมือง กำจัดวัชพืช  ทำความสะอาด ในครั้งนี้มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๔ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved