ชมรมฯ กาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ ชมรมฯ อุทัยธานี เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นายประสบสิน แม้นทิม ที่ปรึกษาชมรมฯ พร้อมด้วยนายเสรี  นาคนารี เลขานุการชมรมฯ มีโอกาสต้อนรับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งนำโดยนายชัยภูมิ อิทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานีพร้อมคณะ ได้มีโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนไผ่ราชินีคุณน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved