ชมรมฯ กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

    เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมฯ ๒ กิจกรรม คือ ทำความสะอาดวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ชุมชน เทศบาลเมืองฯ และร่วมพัฒนาโบราณสถานกำแพงเมือง เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดฯ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมละ ๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved