ชมรมฯ กาญจนบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.ด่านมะขามเตี้ย

    เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอำเภอด่านมะขามเตี้ย นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ เป็นประธานในพิธี นายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีสมาชิกผู้เข้ารับเสื้อครั้งนี้ จำนวน ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved