ชมรมฯ กาญจนบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.ท่ามะกา

     เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายกิตติ อรรถบท นายอำเภอท่ามะกา เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้ารับเสื้อสัญลักษณ์ จำนวน ๒๐๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved