ชมรมฯ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

           เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐ คน ศึกษาดูงาน ณ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ในเขต อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved