ชมรมฯ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน

           เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุติพงศ์ ธนะโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหม่อมตรส มีพลโทผดุง นิเวศวรรณ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved