ชมรมฯ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

                เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ออกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ สี่แยกคอกวัว ถนนตะนาว วัดมรรณพาราม ถนนดินสอ ชุมชนตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ชุมชนวัดราชนัดดา ตามชุมชนต่างๆ ในเขตพระนคร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved