ชมรมฯ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

             เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ออกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก บริเวณบางลำพู ถนนจักรพงษ์ สหกรณ์กรุงเทพ ถนนรามบุตรี ถนนตานี แฟลต สน.ชนะสงคราม ถนนข้าวสาร ตรอกมะยม ถนนสิบสามห้าง ตามชุมชนต่างๆ ในเขตพระนคร 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved