ชมรมฯศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมดูแลป่าเฉลิมพระเกียรติและมอบรางวัลครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น

          กิจกรรมชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  วันที่ 3 สิงหาคม 2556 กิจกรรมดูแลป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี  ร่วมกับ อบจ.ศรีสะเกษ ในโครงการ ร้อยดวงใจ รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองครก ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ และวันที่ 9 สิงหาคม 2556 จัดพิธีมอบรางวัลครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างและแม่ดีเด่น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางกู่ 1 2 3

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved