ชมรมฯกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ(เรือนไทย) ประกอบด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง / มอบผ้าไตรสามเณรที่บรรพชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมต่างๆมากมาย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved