ชมภาพชุด ตราสาส์น “ควีน” ทรงอนุญาตให้ “เจ้าชายแฮรี่” เสกสมรส

 สำนักพระราชวังอังกฤษเผยภาพตราสาส์นของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้เจ้าชายแฮรี่และเมแกน มาร์เคิล เสกสมรสกันได้

 

สำนักพระราชวังอังกฤษเผยภาพตราสาส์นของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้เจ้าชายแฮรี่และเมแกน มาร์เคิล เสกสมรสกันได้

 

ทั้งนี้จากกฎมณเฑียรบาลฉบับ 2013 ระบุว่า หากไม่ได้รับการอนุมัติจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 การเสกสมรสก็จะถือเป็นโมฆะ โดยตราสาส์นฉบับดังกล่าวได้เขียนขึ้นด้วยลายพระหัตถ์พร้อมภาพวาดในแบบโบราณ และลงพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2

ภาพ เอเอฟพี

ขอขอบคุณ โพสต์ทูเดย์ https://goo.gl/CM82XG

 

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved